På Vei

Pågår arbeide med portering av appen til nye og mer moderne rammeverk (WebGpu / WebAssembly).


Er for Chrome planlagt at WebGpu bliver alment tilgjengelig i slut av Mai 2022, da er det tenkt og oppgrader siten her til nye versjonen.


Finnes også litt mer info rundt det jobb på facebook/gps3d.no