Om

Processering av gps sporet

facebook.com/gps3dno finnes instrukjoner for bruk og der gjøres oppdateringer, når ny funkjonalitet legges inn.


Fra dialogen velges en gpsspor fil, som lastes opp. Programmet laster deretter ned høydedata og billedfil fra kartverkets online tjenst, så gpssporet kan vises med ca. 10 km avstand til kanten. Innerst ligger høydedatan og billedfil høyoppløst med ca 2 km avstand fra kanten til gps sporet.


Gridne er kvadratiske, hvor det høyoppløste grid har en typisk avstand på 10-15 m, altså ganske detaljert. Programmet tilpasser gridet, så store areal har lavere oppløsning og mindre areal høyere oppløsning. Høydedatan er fra kartverkets land_utm33_10m data. Mest nytte av 3D visningen fås i områder med betydelige høydeforskjelle f.eks. 200 m eller mer.


De opplastede gpsspor gjemmes kun temporært, så siten har ikke en database over brukernes gpsspor.


Når plottet er klart, kan det zoomes, flyttes og roteres. Hjelp til dette fås på knappen "Help Ctrl".


På plottet markeres start og mål for gpssporet. Dessuten markeres laveste og høyeste punkter på gpsspor og kartutsnitet. Hvis en høyde markeringer kollidere med start eller mål, så vises den ikke.


Med et ferdig plot, kan gpsspor filen gjemmes på siten og en url generes til lastning av plot med denne gpsspor fil. Dette gjøres på knappen 'Generate url to plot' da skrives en url, som f.eks. kan sendes med e-post.


Ideer og feil er velkomne på kontakt(at)gps3d.no


   God fornøyelse


           Jonas Bojesen

Teknisk info.


Gpsspor filerne, der lastes opp, skal følge gpx format http://en.wikipedia.org/wiki/GPS_eXchange_Format


 

Programmet bruker browserens web gl funktioner. De browser, der støtter web gl er listet her http://caniuse.com/webgl. Om browseren har web gl kan også testes her  http://get.webgl.org 


Henger nedlastningen av data fra kartverket.no lenge, kan gjøres et nyt forsøk ved at opdatere side med f.eks. F5 alternativt vente til et tidspunkt, hvor der er mindre pågang på kartverkets tjenste.


Gpsspors høydekoordinater har mindre god presisjon, derfor er høydekoordinaterne til plot av sporet vist ved interpolation, hvor kartets høydedata brukes, dette giver en mer presis visning av sporet.


Høydedata og billedfil hentes av browseren fra kartverket. Kartverkets tjenst har en daglig max. kvote pr ip-adresse på runt 300  forspørgelser. Andre programmer/hjemsider kan også bruke denne tjenst, så sluter  visningen av plots, kan årsagen ligge her, men da er det bare at vente til neste dag. Programmet gjør 4 forespørgelser pr plot, så  brukes bare denne tjenst, skulle det være mulig med sådan 70 plots pr. dag.

http://www.kartverket.no/Kart/Gratis-kartdata/Visningstjenester


Hvis man ønsker at lave et nyt plot etter at have kigget igjennem et allerede lastet, da er det bare oppdatere siden f.eks. med F5.

Fremtidig utvikling av siten.

Kartverket har også gjord dybdedata  over  havbunden tilgjengelige, så tekniskt ligger det ligefor med et forsøk på bruk av  samme funksjonalitet til en applikasjon. Kommende funksjonalitet og feil er noteret siden  på vei. 


Finner du noen  feil, er du velkommen til at sende dem som e-post til : kontakt(at)gps3d.no.

Tekniske komponenter


Processeringen av høydedata og gpsspor gjøres av browserens Javascript motor.


Utviklingen av applikasjonen er gjord med Dart https://www.dartlang.org og Web gl api


Under utviklingen er fokus lagt på korrekt og detaljert plotning. Det er let under processeringen at bytte orientering på eller skalere en koordinat på en inkonsistent måte. Dessuten er lagt en del arbeide på bra performance, dette ved bruk av binære data fra kartverket og anvende direkte buffere mod Web gl.


Den første minimale Dart prototype byggede på info fra denne hjemside http://labs.kartverket.no